0933.499.368

Thẻ: nhân viên văn phòng

TUYỂN DỤNG 2024 HỆ THỐNG UNILAND

TUYỂN DỤNG 2024 HỆ THỐNG UNILAND

Bình Dương, Tuyển Dụng
TUYỂN DỤNG 2024 HỆ THỐNG UNILAND. Chuẩn bị cho các dự án lớn năm 2024 công ty đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí sau: Phó phòng kinh doanh, đội nhóm có sẵn và 50 chuyên viên kinh doanh. Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo chi tiết từ A-Z Đào tạo chuyên nghiệp: Đào tạo bài bản từ